Folkbildningsrådet träffar riksdagens kulturutskott

Folkbildningsrådet medverkade idag på kulturutskottets sammanträde och redovisade resultatet av studieförbundens granskning av verksamheten.

Senast uppdaterad:

– Ledamöterna ställde frågor om de felaktigheter som uppdagats kring Järva, och den utökade kontroll som studieförbunden genomfört under hösten 2020. Vi fick också möjlighet att kommentera förslaget om att tillsätta en extern granskning, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Moderaterna föreslog tidigare i år i ett så kallat utskottsinitiativ att kulturutskottet ska uppmana regeringen att genomföra en extern revision och granskning av studieförbundens verksamheter som har fått statlig finansiering.

– Folkbildning spelar en viktig roll för samhället och för människor och det ligger i allas vårt intresse att statsbidraget till folkbildningen inte går till fusk, säger Maria Graner.

Folkbildningsrådet gav under hösten studieförbunden i uppdrag att utföra en fördjupad kontroll av sin verksamhet. Resultatet av denna granskning har nu redovisats. Den visar att mellan 1 och 8 procent av den totala verksamheten var felaktig. Granskningen har fokuserat på verksamhet där det finns en ökad risk för fusk eller felaktigheter.

Senast den 15 april 2021 ska Folkbildningsrådet i en särskild rapport till Utbildningsdepartementet redovisa åtgärder för att säkerställa att statsbidraget till studieförbunden används enligt syftet med stödet, samt hur Folkbildningsrådet arbetar för att säkra att studieförbunden följer gällande föreskrifter och villkor för statsbidragen.