Gustav Fridolin ny styrelseledamot i europeisk organisation för folkbildning

Gustav Fridolin har valts in i styrelsen för EAEA, den europeiska organisationen för vuxenutbildning och folkbildning. EAEA:s främsta uppgift är att bevaka och bidra till politikutveckling vad gäller vuxnas lärande på europeisk nivå.

Senast uppdaterad:

EAEA – European Association for the Education of Adults – har 120 medlemsorganisationer från 43 länder. Gustav Fridolin är tidigare utbildningsminister och jobbar idag som folkhögskollärare på Stadsmissionens folkhögskola. Han nominerades till EAEA:s styrelse av Folkbildningsrådet, Studieförbunden, RIO och Folkhögskollärarförbundet.

– Till det här uppdraget tar jag med mig de erfarenheter jag har med mig från mitt jobb som folkhögskollärare och den verkligheten jag har där. Även min kunskap om politik och insyn i politiska processer är värdefull, säger Gustav Fridolin i en kommentar.

Gustav Fridolin lyfter fram hur det livslånga lärandet och folkbildning är starka motkrafter när det demokratiska utrymmet krymper. Internationellt samarbete och ömsesidigt lärandet är viktiga verktyg i arbetet med att stärka demokratin och värna mänskliga rättigheter.

– Jag tycker det är viktigt att stå upp för de värderingar som svensk folkbildning står för – demokrati och människors rätt till egenmakt. Värderingar som inte sällan är under attack i Europa och i Sverige, förklarar Gustav Fridolin. Vi måste försvara folkbildningens frihet och särart. Vi måste vara vaksamma så att det som varit en instrumentell del för att bygga upp demokratin i Sverige bevaras.