Inger Ashing ny ordförande för Folkbildningsrådet

Inger Ashing har valts till ny ordförande för Folkbildningsrådet. Hon är sedan två år tillbaka ledamot i styrelsen och tar över ordförandeskapet efter Catharina Håkansson Boman. Inger Ashing har en lång bakgrund inom den idéburna sektorn och är sedan 2019 även vd för Internationella Rädda Barnen.

Senast uppdaterad:

– Folkbildningen har en fantastiskt viktig roll att spela i samhället. Mycket av det som var relevant då folkbildningen växte fram är minst lika aktuellt idag, som möjligheten för människor att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning, engagera sig och att ta aktiv del i samhällsutvecklingen. För mig var det självklart att tacka ja till uppdraget som ordförande. Det är ett viktigt läge för folkbildningen där jag vill bidra till den fortsatta utvecklingen och jag har ett stort förtroende för den övriga styrelsen och för Folkbildningsrådets ledning, säger Inger Ashing. 

Vilken anser du är Folkbildningsrådets viktigaste uppgift under den närmaste tiden? 

– Vi ska skapa goda förutsättningar för studieförbund och folkhögskolor och bidra till att lyfta deras viktiga arbete. Det är också viktigt att vi säkerställer att bidragsgivningen sker på ett säkert och korrekt sätt och att vi har ändamålsenliga kontrollfunktioner. Tidigare i vår presenterade vi kraftfulla åtgärder för att stoppa fusk och felaktig användning av statsbidrag. Det är en viktig markering av att vi har nolltolerans mot fusk, säger Inger Ashing.

Nyvalda ledamöter i Folkbildningsrådets styrelse: Ann-Marie Begler, Amelie von Zweibergk och Jesper Skalberg Karlsson. I styrelsen ingår sedan tidigare även Ulf Melin, Johan Söderman, Gunilla Svantorp, Marie-Louise Rönnmark och Per Ödling.

Den nya styrelsen utsågs idag av Folkbildningsrådets representantskap. Representantskapet är organisationens högsta beslutande organ och består av representanter för Folkbildningsrådets medlemsorganisationer.

Relaterad information

Folkbildningsrådets styrelse