Kunskapsbank ska öka medie- och informationskunnigheten

Statens medieråd lanserar nu en kunskapsbank med pedagogiska resurser för att öka medie- och informationskunnigheten (MIK). Kunskapsbanken är en del i en större satsning som görs i samarbete med bland andra Internetstiftelsen, Utbildningsradion och företrädare för folkbildningen.

Senast uppdaterad:

Den digitala kunskapsbanken samlar kunskap, information och verktyg inom medie- och informationskunnighet. Allt är sökbart och därför lätt för användare att hitta till och använda sig av. Ambitionen är att förbättra tillgången till pedagogiska resurser för till exempel lärare, bibliotekarier och föräldrar, samt att öka användningen av redan existerande material.

Kunskapsbanken är framtagen av MIK Sverige, ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor kopplade till medie- och informationskunnighet. Till en början finns innehåll från Digiteket, Internetstiftelsen, Statens medieråd och UR. I kunskapsbanken finns material om bland annat källkritik, demokrati och digital kompetens.

– Att stärka kunskapen om och förmågan att finna, analysera och kritiskt värdera information i olika medier är viktigt för demokratin. Det är särskilt viktigt i en tid när det är lättare att skapa och sprida felaktiga fakta och nyheter, säger Folkbildningsrådets kommunikationschef Rebecka Svensén som även ingår i nätverkets styrgrupp.

MIK Sverige grundades år 2020 och koordineras av Statens medieråd på uppdrag av regeringen. Nätverket och dess arbete är en del av regeringens demokratistrategi, och har som mål att höja hela befolkningens medie- och informationskunnighet. I nätverket ingår Folkbildningsrådet och flera andra folkbildningsaktörer, tillsammans med ett 20-tal myndigheter och organisationer.

MIK står för Medie- och informationskunnighet, och omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap: för att var och en ska kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd.