Nej till extra granskning av studieförbunden

Det blev en intensiv debatt i riksdagen när förslaget om en extra granskning av studieförbunden diskuterades. Förslaget röstades ner och idag beslutades att kulturutskottet inte ska inleda en egen granskning utan i stället avvakta Riksrevisionens granskning och de effekter som kommer av Folkbildningsrådets åtgärdspaket.

Senast uppdaterad:

I debatten lyfte flera av ledamöterna folkbildningens betydelse för såväl samhället som individen.

– Det går inte att överskatta den betydelse som folkbildningen har i Sverige. Varje dag möts tusentals människor i cirklar, föreläsningar och grupper och lär tillsammans. De bildar sig. Det sker i hela landet, i städer och på snart sagt varje mindre ort. Det är en folkrörelse med en oerhörd bredd, sa Mats Berglund (mp).

I sin beredning skriver kulturutskottet att de välkomnar de åtgärder som regeringen redan tagit för att stävja fusk och felaktigheter. Utskottet skriver även att Studieförbunden och Folkbildningsrådets återrapportering och åtgärdspaket är gedigna. Det är också dessa åtgärder, tillsammans med den granskning som Riksrevisionen har beslutat göra av statens stöd till studieförbunden, som ledde fram till utskottets beslut om att inte inleda en egen granskning.

– Riksrevisionen är den externa granskningsinstans som jag har stort förtroende för och stor tillit till när det gäller att de kan göra den här typen av granskningar. Till detta ska läggas det jobb som görs av aktörerna inom folkbildningen själva. De tar nu ansvar för detta, sa kulturutskottets ordförande Christer Nylander (l).

Folkbildningsrådet har nolltolerans mot fusk och har under april presenterat ett omfattande åtgärdsprogram för att komma till rätta med de felaktigheter som rapporterats. Folkbildningsrådet välkomnar att Riksrevisionen har meddelat att de ska inleda en granskning.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.