Ny EU-agenda för vuxnas lärande

EU:s ministerråd har antagit en ny agenda för vuxnas lärande inom EU. Livslångt lärande och arbetsmarknadsanpassade utbildningslösningar är i fokus, men agendan uppmanar också till nya samarbeten mellan medlemsländer.

Senast uppdaterad:

EU:s tidigare agenda för vuxnas lärande sträckte sig fram till 2021 och det var länge oklart om en ny version skulle ersätta den – eller om berörda områden i stället skulle ingå i andra strategier. Efter flitigt påverkansarbete från bland annat EAEA, European Association for the Education of Adults, blev dock en ny agenda antagen av EU:s ministerråd i slutet av november, när medlemsländernas utbildningsministrar träffades.

EAEA är den europeiska intresseorganisationen för vuxnas lärande, där flera av de svenska folkbildningsorganisationerna är medlemmar. Gina Ebner är generalsekreterare och säger i ett kort, första uttalande att den nya agendan innehåller många positiva signaler och att det är en av de mest holistiska policydokument hon har sett de senaste åren.

Den nya agendan sträcker sig fram till 2030 och fokuserar bland annat på livslångt lärande, men också på lösningar för obalansen på den europeiska arbetsmarknaden, där fler och fler jobb kräver längre utbildning. Att många personer saknar rätt utbildning för att kunna arbeta har länge varit en central debatt i EU-sammanhang. Extra fokus läggs också på samarbeten mellan medlemsländerna, för att skapa ett ömsesidigt lärande kring metoder och praxis.

Sveriges utbildningsminister, Anna Ekström, var inte med när agendan antogs, men Sverige har ändå ställt sig bakom förslaget.