Ny folkhögskola med inriktning mot psykisk ohälsa

Folkbildningsrådets styrelse har fattat beslut om att Mimi folkhögskola i Göteborg ska få statsbidrag från och med nästa år. Folkhögskolan riktar sig till vuxna personer med psykisk ohälsa såsom stress, ångest och depression.

Senast uppdaterad:

Folkhögskolan som utbildningsform är viktigt för personer som står långt ifrån samhället. Det individanpassade arbetssättet ger goda förutsättningar för att möta personer som fastnat i ett långvarigt utanförskap. Många av deltagarna på Mimi folkhögskola har varit hemma i flera år och behöver extra tid och stöd för att komma i gång med sina studier, utifrån sina egna förutsättningar.

– Vi är jätteglada för beskedet och har verkligen sett fram emot att bli en självständig skola. Det här ger oss friare händer att utforma till exempel studiemotiverande folkhögskolekurser anpassade för personer med psykisk ohälsa, säger Marianne Lööf, samordnare för folkhögskolan.

Psykisk ohälsa skapar gemenskap mellan deltagarna

Mimi folkhögskola riktar sig i första hand till vuxna personer som på grund av psykisk ohälsa har svårt att klara sina studier i ordinarie skolmiljö. Skolan ska vara öppen för alla och det är individens egen upplevelse och erfarenhet som ska ligga till grund vid antagning till skolan – man behöver inte ha någon diagnos eller liknande för att söka till skolan.

– Det finns personer med psykisk ohälsa överallt – i hela samhället och på alla folkhögskolor. Men hos oss är det något som alla deltagare har gemensamt, och många uttrycker att de äntligen kan få känna sig helt ”vanliga” och inte udda eller konstiga. Deltagarna stöttar varandra och har skapat en så fin stämning på skolan, säger Marianne Lööf.

– Det är väldigt positivt med en ny folkhögskola som så tydligt riktar sig mot en grupp i samhället som behöver extra stöd, säger Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet. Vi vet ju att folkbildningen är bra på att möta personer utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Vi ser fram emot att följa Mimi folkhögskolas viktiga arbete de kommande åren.

Mimi folkhögskola drivs av Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset. De har beviljats ett tidsbegränsat statsbidrag för att bedriva verksamheten under 2022–2024. Därefter har skolan möjlighet att skicka in en ny ansökan om att bli ordinarie statsbidragsmottagare.