Ny satsning på folkhögskolan i höstbudgeten

På en pressträff den 7 september meddelade utbildningsminister Anna Ekström att man skjuter till 300 miljoner till folkhögskolan under 2022. Det motsvarar 3000 nya utbildningsplatser.

Senast uppdaterad:

Satsningen är en del av ett omfattande jobbpaket på åtta miljarder kronor för att ta Sverige framåt efter pandemin och för att människor ska komma i arbete. Ett stort fokus är att skapa möjligheter till omställning, både genom nya utbildningsplatser och införandet av ett nytt omställningsstudiestöd. Syftet är att fler ska kunna fylla på med ny kunskap och kompetens, och utbilda sig inom bristyrken för att möta arbetsmarknadens behov.

– Vi fortsätter utbyggnaden av yrkesvux och folkhögskola för att det ska finnas utbildningsplatser till näringsliv och välfärd som behöver utbildad arbetskraft, säger Anna Ekström på en pressträff.

Folkhögskolan fyller en viktig plats i Sveriges utbildningssystem med unika arbetssätt med stort fokus på individens behov. Under coronapandemin har landets folkhögskolor dessutom tagit stort ansvar genom att skapa nya utbildningsplatser inom olika bristyrken. Bland annat har en rad nya utbildningar erbjudits som en del av regeringens omsorgslyft.

– Folkhögskolan är särskilt bra på att nå ut till grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Vi välkomnar satsningar som innebär att fler kan hitta vägar till omställning och nya möjligheter i livet.