Ny visselblåsarfunktion hos Folkbildningsrådet

Det ska var enkelt att anonymt rapportera avvikelser och felaktigheter som sker inom studieförbunden och folkhögskolorna. Som ett led i ett pågående arbete med att komma tillrätta med fusk och andra oegentligheter har Folkbildningsrådet tagit fram en ny visselblåsarfunktion där användare anonymt kan informera om felaktig användning av statsbidrag, bedrägerier och andra missförhållanden.

Senast uppdaterad:

På Folkbildningsrådets hemsida finns den nya funktionen, där processen är helt anonymiserad. Funktionen är både krypterad och lösenordskyddad vilket gör att användaren kan ha kontinuerlig kontakt med Folkbildningsrådet utan att uppge sin identitet.

I första hand är studieförbunden och folkhögskolorna själva ansvariga för att säkerställa att deras verksamheter följer statsbidragsvillkoren, och många av dem har därför egna, liknande funktioner. Men om det av något skäl inte känns passande att gå via dessa, kan rapporter alltså nu även skickas direkt till Folkbildningsrådet, där en grupp utredare tittar på alla inkomna rapporter. 

– Det är viktigt att det finns så få hinder som möjligt för den som vill berätta om missförhållanden inom folkbildningen, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Vår nya visselblåsartjänst är enkel att använda och vi tar alla inkomna signaler på största allvar.

För tekniken svarar företaget WhistleB, som är ledande inom den här sortens funktioner. Tekniken är byggd för att möta de nya EU-direktiven som skyddar visselblåsare.