Omfattande granskning av studieförbundens verksamhet

Idag ska landets samtliga tio studieförbund lämna in särskilda rapporter om felaktigheter i sin verksamhet. Bakgrunden är att tidigare kontroller visat på omfattande fusk med bidragsmedel i Järva i Stockholm. Åtgärden utgör den mest långtgående granskningen av studieförbundens verksamhet som vi har genomfört.

Senast uppdaterad:

– Vi kan inte tolerera att statsbidraget används felaktigt. Studieförbunden har ansvar för verksamheten och de ska följa de riktlinjer och villkor som gäller, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Folkbildningen spelar en mycket viktig roll i samhället. Studiecirklar, kulturevenemang och lokala seminarier hjälper människor att växa tillsammans. Det är verksamhet som ger människor tillgång till bildning och utbildning i hela landet.

Men under det gångna året har allvarliga brister och ett systematiskt fusk med bidragen inom folkbildningen upptäckts. Genom bland annat dubbelrapportering av deltagare och redovisning av falska kostnader har stora belopp avsedda för folkbildning hamnat i orätta händer.

För att få en bredare och djupare bild av problematiken har vi begärt att landets samtliga tio studieförbund ska genomföra en särskild kontroll av sin verksamhet för att upptäcka eventuella ytterligare felaktigheter. Alla tio studieförbunden ska lämna in en granskningsrapport till Folkbildningsrådet idag den 15 januari. Folkbildningsrådet kommer omgående inleda ett intensivt arbete med att analysera rapporterna och därefter besluta om eventuella ytterligare åtgärder.

– Den svenska folkbildningen behövs mer än någonsin. Vi har nolltolerans mot fusk och gör nu allt vi kan för att säkerställa att pengarna används för folkbildning och inget annat, säger Maria Graner.

Det här har studieförbunden tittat på i sin granskning

Studieförbunden har fått i uppdrag att undersöka verksamheten under åren 2017, 2018 och 2019. Undersökningen omfattar verksamheter där en eller flera av följande situationer har förekommit:

  1. Enskilda personer har haft ett ovanligt högt deltagande i verksamheten.
  2. Enskilda deltagare har deltagit i mer än ett studieförbunds verksamhet under samma år.
  3. Studieförbundet har gjort omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar till en samarbetspartner.
  4. En enskild verksamhetsutvecklare på studieförbundet har haft ansvar för stora verksamhetsvolymer.

Dessa fyra situationer har valts ut eftersom de har identifierats som möjliga riskfaktorer i de utredningar som tidigare gjorts kring felaktigheter och fusk med statsbidragen till studieförbunden.