Riksrevisionen granskar uppföljningen av studieförbunden

I ett beslut idag meddelar Riksrevisionen att man ska inleda en granskning av kontrollen och uppföljningen av statens stöd till studieförbunden.

Senast uppdaterad:

Bakgrunden till beslutet är den omfattande diskussion som förts de senaste åren kring hur statsbidraget till studieförbunden följs upp, och där kritiken ökat i omfattning efter de uppmärksammade fallen med fusk och bedrägerier i Järva utanför Stockholm.

Folkbildningsrådet välkomnar att Riksrevisionen inleder en granskning.

– Vi tror att det är bra att en extern och opartisk aktör gör detta. Det finns ett växande behov av uppföljning och kontroll för att säkerställa att de statliga bidragen faktiskt går till rätt verksamhet. En extern granskning kan vara viktig för att återupprätta förtroendet för den verksamhet som bedrivs inom studieförbunden, säger Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet. 

Såväl Riksrevisionen som Statskontoret har tidigare genomfört granskningar av det statliga bidraget till folkbildningen. De har bland annat visat att folkbildningen är värdefull och uppfyller statens syften med statsbidraget, men också att det finns begränsningar och utmaningar med ett system med internkontroller samt att folkbildningen behöver verka för ökad transparens.

Foto: Mostphotos