Skarp debatt om fusk i folkbildningen

Flera aktörer från olika studieförbund välkomnar en granskning av folkbildningen, men tillbakavisar oseriösa siffror. I en debattartikel i DN hävdar Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren och Aje Carlbom att det finns ett stort och utbrett fusk i studieförbundens verksamhet, men debattörerna har få belägg för sina påståenden.

Senast uppdaterad:

I en replik på DN debatt skriver Folkbildningsrådet att vi välkomnar granskning och uppmanar alla som upptäcker oegentligheter i folkbildningsverksamheten att anmäla detta. Folkbildningsrådets styrelse har nyligen beslutat att man ska inrätta en visselblåsarfunktion, som ett led i att stärka vår uppföljning och kontroll. Men vi vänder oss emot att etablerade forskare påstår att minst 60 procent av studieförbundens verksamhet är fusk, med hänvisning till två anonyma personer. Det är inte seriöst och lever inte upp till de mest basala kraven på vederhäftighet.

Även flera andra aktörer från folkbildningen vänder sig starkt emot att debatten baseras på anklagelser och insinuationer. I en replik skriver sex forskare och styrelseledamöter för Folkuniversitetet följande:

– I denna tid av fake news är det av största vikt att som forskare och representant för ett vetenskapligt förhållningssätt ta ansvar för att inte måla upp en sådan nidbild utan att kunna underbygga den med fakta och öppna källor, som kan värderas och kontrolleras.

Folkbildningen är en unik resurs som ger människor tillgång till bildning, utbildning och kultur i hela landet. Såväl Folkbildningsrådet som de enskilda studieförbunden värnar om den fria folkbildningen och tar krafttag för att stoppa fusk och säkerställa att statsbidraget används för sitt ändamål. Studieförbunden i samverkan lyfter i sin replik fram det gedigna arbete som de gör för att komma till rätta med felaktigheter. Det innehåller nya rutiner, användning av flera digitala verktyg samt samverkan med polisen.

– Branschorganisationen Studieförbunden i samverkan har tagit fram ett konkret handlingsprogram med åtgärder för att förebygga, motverka, förhindra och upptäcka felutnyttjande av statsbidraget.

Läs mer i repliker och kommentarer nedan: