Snabbare uppföljning av studieförbunden ger bättre kontroll

Uppföljningen av studieförbundens verksamhet ska bli klar tidigare, det har Folkbildningsrådets styrelse beslutat. Genom beslutet har Folkbildningsrådet tagit ett viktigt steg mot ett nytt system för uppföljning av studieförbundens verksamhetsbidrag, som beräknas vara på plats till 2022.

Senast uppdaterad:

Syftet med förändringen är en skarpare uppföljning av pågående verksamhet, kortare uppföljningsprocess och tydligare koppling till andra beslut i bidragsgivningen. I praktiken innebär detta att det kommer vara närmre i tid mellan att statsbidrag betalas ut och används i verksamheten och sedan granskas, samt att Folkbildningsrådet lättare kan få insyn i studieförbundens egna interna granskningsprocesser.

– Den här förändringen innebär att vi stärker vår kontroll, förklarar Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Genom en nära samverkan med studieförbunden och med en snabbare process får vi bättre förutsättningar att upptäcka och förebygga fusk eller felaktigheter.