Studieförbunden får betala tillbaka 39 miljoner

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att tio studieförbund ska betala tillbaka sammanlagt 39 miljoner kronor på grund av felaktigheter i statsbidragsanvändningen. Beslutet kommer efter en omfattande granskning av studieförbundens verksamhet och gäller åren 2017–2019.

Senast uppdaterad:

– Fusk och felaktigheter i den här omfattningen är allvarligt. Samtidigt är det bra att det har upptäckts så att detta kan rättas till, säger Folkbildningsrådets ordförande Catharina Håkansson Boman. Folkbildningsrådet skärper nu statsbidragsvillkoren och förstärker uppföljningen och kontrollen av studieförbundens verksamhet.

Folkbildningsrådet gav i oktober samtliga studieförbund i uppdrag att granska den egna verksamheten, detta efter att fusk och felaktigheter upptäckts i folkbildningsverksamheten i Järvaområdet i Stockholm.

Samtliga studieförbund har granskat verksamheten utifrån ett antal riskområden. Det gäller till exempel personer med högt deltagande i cirkelverksamheten, personer som deltar hos flera studieförbund och tillfällen där studieförbunden gjort stora utbetalningar till samverkansparter.

Studieförbundens granskning visar att mellan en och åtta procent av studiecirkelverksamheten för åren 2017–2019 var felaktig. En betydande del av det som upptäckts är administrativa misstag, rapporteringsfel, okunskap och brister i verksamheten. Det förekommer också vissa fall av systematiskt och bedrägligt utnyttjande av studieförbunden. En stor del av felaktigheterna utgörs av musikverksamhet där band har dubbelrapporterat till flera olika studieförbund.

– Det är viktigt att studieförbunden tar fullt ansvar för verksamheten och följer de riktlinjer och villkor som gäller. Vi accepterar inte att statsbidraget används felaktigt, säger Maria Graner generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

De felaktigheter som har upptäckts får också effekt på 2021 års statsbidrag till studieförbunden. Statsbidraget baseras på den verksamhet som genomförts de tre senaste åren, vilket innebär att studieförbunden i år kommer att få 20 miljoner mindre i statsbidrag.