Studieförbunden samtalar om bildning över hela landet

Bildningsresan är en satsning för att synliggöra och samtala om folkbildningens betydelse för samhället. Under parollen ”Bildning förenar Sverige” besöker Studieförbunden i samverkan lokala verksamheter och samtalar med politiker på sex orter, från Kristianstad i söder till Skellefteå i norr.

Senast uppdaterad:

Vid de olika stoppen arrangeras gemensamma samtal med folkbildare och politiker, och de lokala studieförbunden visar upp sin verksamhet. Samtliga tio studieförbund deltar på någon ort. Syftet med samtalsturnén är att synliggöra studieförbundens bredd samt att ge en fördjupad förståelse av folkbildningen – hur den bidrar både till enskilda människors och samhällets utveckling. Tidigare under hösten har Bildningsresan gjort stopp i Kristianstad och Göteborg, näst på tur är Västerås den 20 december.

Biodling och social samvaro bryter utanförskap

Ett fokusområde vid besöken har varit hur studieförbund arbetar för att bryta utanförskap i marginaliserade stadsdelar. I Kristianstad besökte man stadsdelen Gamlegården, där ABF har en studiecirkel i biodling i en träddunge – något som skapar gemenskap och samhörighet i ett utsatt område och lockar deltagare från hela världen.

– Det de här exemplen tydligt visar är att studieförbunden bidrar till att stärka tilliten, människor emellan men också till samhället. Det är oerhört viktigt för ett fungerande demokratiskt samhälle, säger Christer Nylander (L), ordförande i riksdagens kulturutskott, som deltog vid Bildningsresans stopp i Kristianstad.

I Kristianstad besöktes också Folkuniversitetets träffpunkt Koncensus, som erbjuder social samvaro och kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Satsningen bedrivs gemensamt mellan Folkuniversitetet och kommunen med fokus på delaktighet och inkludering för personer med funktionsnedsättning.

– Det finns så mycket roligt att välja på och det ger mig rutiner och tider att passa. Dagen får en mening. Och så är alla glada och hälsar, det gjorde ingen när jag satt ensam hemma i lägenheten varje dag. Det får mig verkligen att känna mig bättre, att jag har betydelse, säger Monica som deltar i Koncensus dagliga verksamhet.

Studieförbundet Bilda samverkar med kyrkan för att nå unga

Bildningsresans andra stopp ägde rum i Tynnered, i sydvästra Göteborg. Besöket hade tre övergripande teman: demokrati, tillit och folkhälsa.

I Tynnered har Studieförbundet Bilda flera gemensamma verksamheter med den syrisk-ortodoxa kyrkan, bland annat modersmålscafé för unga med syrisk bakgrund och interortodoxt ungdomsläger för unga från olika kyrkor. Tillsammans arrangerar de också verksamheten Fredagsöppet. Där träffas ungdomar kvällstid både för att spela pingis och för att prata om värderingar, moral och etik.

– Vi startade det här för att få bort från gatan de unga i åldern där de skapar en identitet och få dem att komma till en trygg miljö där de känner sig hörda. Det motverkar utanförskap och ofrivillig ensamhet som unga i dag ofta lider av, berättar Myden Tanriver, ordförande i Sankt Gabriels ungdomsförsamling i den syrisk-ortodoxa kyrkan.