#ViMåstePrata uppmärksammar 100 år av svensk demokrati

Folkbildning och demokrati går alltid hand i hand, något som lyfts extra mycket i år när vi firar att den svenska demokratin fyller 100 år. År 1921 infördes allmän rösträtt för kvinnor och det uppmärksammas bland annat genom aktiviteter över hela landet arrangerade av ViMåstePrata.

Senast uppdaterad:

ViMåstePrata är en folkbildningsgemensam demokratisatsning, med förintelseöverlevaren Hédi Fried som en av initiativtagarna. Under året har mängder av demokratifrämjande arrangemang genomförts och arbetet pågår för fullt.

– Det har varit demokratisamtal med våra demokratitalare och demokratifrukostar med många deltagare. Vi har också haft mycket kontakt med folkbildare runt om i landet, vilket är värdefullt i en tid med stora utmaningar. Vi behöver komma samman för att diskutera hur vi bäst gör samhällsnytta. Intresset för våra aktiviteter är stort, säger Kajsa Wiktorin som är projektledare för ViMåstePrata.

Folkbildningen har varit central för demokratins framväxt och fortsätter än idag att stärka och utveckla demokratin genom samtal och gemensamt lärande. Aktiviteterna som genomförs inom ViMåstePrata är av vitt skilda slag, med det de har gemensamt är att folkbildning och demokrati står i centrum.

Konstutställning, visafton och rösträttsfestival i demokratins tecken

Studieförbundet Ibn Rushd har arbetat med en grupp nyanlända som tillsammans tagit fram en utställning, med bild och text om vad demokrati betyder för dem. Resultaten presenterades i Ibn Rushds lokaler i Sundsvall och i studieförbundets digitala kanaler.

I början av hösten anordnades Rösträttsfestivalen på Fogelstad, som var en central plats för ledande kvinnor inom rösträttsrörelsen för 100 år sedan. Rösträttsfestivalen bjöd på föreläsningar och samtal såväl som filmvisning, musik och andra framträdanden. Flera aktörer från folkbildningen medverkade. Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner deltog i ett samtal om folkbildningens historia och nutid.

På Tjörn anordnades tre visaftnar på Ulf Lundell-tema – livemusik vid havet följdes av samtal om Lundells låttexter ur ett demokratiperspektiv.

– Det bestående är det stora engagemang som finns hos studieförbund och folkhögskolor. Så mycket kunskap som varje dag gör skillnad för människor. Också den människosyn som präglar arbetet berör. Människors lika värde är en självklarhet, det sitter liksom i folkbildningens DNA, avslutar Kajsa.