AI-projekt ska stärka uppföljningen av statsbidraget

Folkbildningsrådet har beviljats projektmedel för att undersöka hur AI kan vara ett verktyg för att utveckla uppföljningen och stärka kontrollen av statsbidraget. Genom att bygga verktyg som kan analysera stora datamängder och se mönster vill man kunna göra bättre riskanalyser och identifiera möjliga felaktigheter.

Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet ser att det finns behov av bättre systematiskt kontrollarbete inom bidragsgivningen. I ett projekt som genomförs med stöd av Vinnova ska Folkbildningsrådet titta närmre på hur man med hjälp av AI, artificiell intelligens, kan identifiera och förebygga risker för felaktig användning av statsbidrag. Förhoppningen på lång sikt är att användandet av AI kan alltså bidra till att man snabbare kan upptäcka fel eller bedrägerier.

– I det här projektet vill vi utforska vilken potential AI kan ha i vårt framtida utvecklingsarbete. Med hjälp av AI ser vi möjligheter att bättre kunna bearbeta stora datamängder och göra djupanalyser, förklarar Veronica Kennett som är projektledare för satsningen hos Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet vill också utveckla kvalitetsarbetet och avvikelsearbetet inom folkbildningen. Genom effektivt IT-stöd och ett systematiskt arbete med risk- och väsentlighetsanalys kan Folkbildningsrådet bli bättre på att följa upp hur statsbidraget används. Mönster som synliggörs när man effektivt kan hantera och analysera en stor mängd data kan bli ett viktigt underlag för Folkbildningsrådets kommande arbete. Både för utveckling av de kontroller som Folkbildningsrådet genomför och för de krav som ställs på studieförbundens egen granskning.