Allvarlig kritik som kräver omfattande utveckling av kontrollen

Porträttbild Maria Graner. Maria har orange tröja och står framför ett fönster.

Folkbildningsrådet har idag tagit emot Riksrevisionens granskning av statens stöd till studieförbunden. Rapporten pekar på stora brister i systemet.

Senast uppdaterad:

– Vi tar kritiken från Riksrevisionen på största allvar. Vi delar Riksrevisionens syn på att kontroll och uppföljning av statsbidraget behöver stärkas efter de problem som lyfts i rapporten, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.

Riksrevisionens bedömning är att uppföljningen och kontrollen av statsbidraget behöver stärkas väsentligt. Rekommendationerna till Folkbildningsrådet omfattar bland annat att tydliggöra villkoren för statsbidraget, utveckla risk- och väsentlighetsanalyserna och effektivisera kontrollen.

– Vi kommer nu att gå igenom rapporten i detalj och se vilka ytterligare åtgärder som krävs. Vi är positiva till Riksrevisionens rekommendationer, men för att kunna genomföra dem fullt ut behöver Folkbildningsrådet utökade resurser och mandat vilket också framgår i rapporten, säger Maria Graner.

Folkbildningsrådet har ett pågående utvecklingsarbete och presenterade förra året ett 18-punktsprogram med åtgärder för förstärkt kontroll. Bland åtgärderna finns krav på samkörning av register och skärpt kontroll av studieförbundens verksamheter.

Riksrevisionens rapport visar på stora problem i bland annat studieförbundens ekonomihantering men berör inte folkbildningens effekter och måluppfyllning. Folkbildningen har tidigare utvärderats av Statskontoret som konstaterade att verksamheten bidrar till att utjämna klyftor, bryter utanförskap och främjar ökad tolerans och öppenhet mot människor med annan bakgrund och andra erfarenheter.

– Statsbidrag till folkbildning ska gå till folkbildning – vi accepterar inte att pengarna används felaktigt. Vi tror att de åtgärder Riksrevisionen föreslår är nödvändiga och kommer ge oss viktiga verktyg för att säkerställa att pengarna används korrekt, avslutar Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.

Presskontakt:

Thor Rutgersson
Mobil 072-092 86 36
thor.rutgersson@folkbildningsradet.se