Fler borde få möjlighet att gå etableringskurs

Två personer i ett bibliotek som studerar framför en dator. En av dem sitter i rullstol.

Under 2021 genomförde strax över 2000 deltagare etableringskurs på folkhögskola. Antalet deltagare per år har legat stadigt de senaste åren, trots att antalet personer som är inskrivna i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen minskar. Folkbildningsrådets uppföljningar visar goda resultat för deltagarna, och fler borde få möjlighet att ta del av kursen.

Senast uppdaterad:

I höst införs nya regler för kommunerna som blir skyldiga att erbjuda en sammanhållen utbildning för att på bästa sätt underlätta nyanländas etablering. Kommunerna ska i detta arbete samverka med andra lokala aktörer, här bör folkhögskolan vara en given samarbetspart.

– Det finns ett stort behov i samhället av välfungerande vägar till vidare utbildning och till arbete. Folkhögskolan är en viktig utbildningsform för etablering i det svenska samhället, och vi tror att etableringskursen är en underutnyttjad insats, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Genom att erbjuda nyanlända med kort utbildning en plats på etableringskurs så erbjuder man också möjligheten till en sammanhållen och sömlös utbildning anpassad efter individens behov. Efter genomförd etableringskurs kan deltagarna gå vidare till sfi och därefter till allmän eller yrkesinriktad kurs på folkhögskola, och sedan vidare till etablering på arbetsmarknaden.

Etableringskurs på folkhögskola har funnits sedan 2014 och omfattar studier på heltid i sex månader. Kursen innehåller studier i det svenska språket samt förberedande och orienterande insatser. Etableringskursen regleras via regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen samt i avtal mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet har i en hemställan till regeringen tidigare lyft behovet av regelförändringar i syfte att underlätta för utrikes födda att förbättra sina förutsättningar på arbetsmarknaden. Etableringskursen är en viktig pusselbit, och vi samverkar med såväl Arbetsförmedlingen som andra instanser för att fler deltagare ska få möjlighet att gå på folkhögskola.