Grundläggande behörighet efter folkhögskolans allmänna kurs

I en ny rapport från SCB presenteras siffror på hur många som får behörighet till högre studier efter genomförd allmän kurs på folkhögskola.

Folkhögskola Arbetsmarknad
Senast uppdaterad:

För många innebär folkhögskolan en ny chans efter ett långt utanförskap. På allmän kurs går deltagare som av olika skäl inte klarat av grundskola eller gymnasiet. För en del är grundläggande behörighet till vidare studier ett viktigt mål, men även andra syften är vanliga. Till exempel studerar man för att få en bättre position på arbetsmarknaden eller för personlig utveckling.

I SCB:s nya statistikrapport har man tittat på hur många som avslutar sina studier på allmän kurs med behörighet. Den visar att ungefär en tredjedel av alla deltagare på allmän kurs får behörighet till vidare studier. För deltagare med funktionsnedsättning är resultatet något högre: hela fyra av tio. Deltagare med funktionsnedsättning läser även fler terminer.

– Detta stärker bilden av att folkhögskolan är en viktig utbildningsform och en möjlighet till utbildning för personer med funktionsnedsättning, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

En ökande andel deltagare på folkhögskola har en funktionsnedsättning. Tidigare studier har visat att folkhögskolans helhetstänk med anpassat bemötande utifrån deltagarnas egna förutsättningar och behov är viktiga framgångsfaktorer för gruppen.