Inga sänkta anslag för folkbildningen i budgeten

Porträttbild utbildningsminister Mats Persson.

På tisdag den 8 november presenterar den nya regeringen sin budget. Utbildningsminister Mats Persson (L) säger nu i en intervju i nättidning Altinget att det inte blir några sänkta anslag för folkbildningen.

Senast uppdaterad:

– Det är positivt att regeringen inte genomför några drastiska förändringar utan inväntar den pågående folkbildningsutredningen. Förhoppningsvis kan det också leda till en bredare politisk förankring för stödet till folkbildningen och visa att folkbildning är viktig i vårt demokratiska samhälle, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Efter kritik från Riksrevisionen och skrivningar i Tidöavtalet om att folkbildningsväsendet ska effektiviseras har det funnits en oro bland folkbildningens företrädare att det skulle komma kraftiga reformer redan i höstens budget.

– Vi behöver komma åt det omfattande fusket som Riksrevisionen pekade ut i sin rapport. Det handlar om att värna skattebetalarnas pengar. Men vi ska inte föregripa utan komplettera utredningen, säger Mats Persson till Altinget.

I våras utsåg den dåvarande regeringen Christer Nylander till särskild utredare i folkbildningsutredningen. Utredningen ska förbättra förutsättningarna för folkbildningen genom att säkerställa en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll.

Utredningen ska redovisas till regeringen senast den 19 februari 2024.