Ny utvärdering av arvsfondsprojekt i studieförbunden

Äldre kvinna i trädgård som pratar i mobil. Kvinnan ler väldigt stort.

I slutet av maj publicerade Allmänna arvsfonden en utvärdering av arvfondsprojekt som drivs av studieförbund. Utvärderingen visar bland annat att arvsfondsprojekten blir en genväg för studieförbund som vill hitta och arbeta med nya målgrupper, men också att studieförbunden garanterar en god infrastruktur och agerar som facilitator för mindre aktörer i civilsamhället.

Senast uppdaterad:

Det är Anna Lundstedt, fil. dr. etnologi och Erik Sjöstrand, fil. dr. ekonomi från Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm som har gjort utvärderingen. De har tittat på 43 olika arvfondsprojekt, inklusive tre djupare fallstudier. Syftet med utvärderingen har varit att samla och analysera erfarenheter från projekten, med särskilt fokus på relationen mellan de olika parterna, exempelvis mellan studieförbundet, projektledaren och studieförbundets medlems- eller samarbetsorganisationer.

Utvärderingen visar att studieförbunden i flera fall har fungerat som facilitator för mindre föreningar och målgrupper utan tidigare projektvana. Studieförbundet står för en trygg och säker organisation som är van att hantera projekt, samtidigt som medlems- eller samarbetsorganisationerna har en närmare koppling till och förankring i målgruppen. Ett arvfondsprojekt ska ha en eller flera av de särskilda målgrupperna barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättningar och äldre (65+). Om ett studieförbund har en projektidé som innefattar någon av dessa, går det bra att ansöka – men ansökan blir starkare om flera organisationer samverkar.

En utmaning som framkommer är dock att studieförbunden kan upplevas som långsamma med tröga beslutsstrukturer. En del av problematiken kan bero på att projektens etablering och legitimitet inom studieförbunden blir personbunden, och att hela organisationen inte aktivt jobbar för eller känner till satsningarna. Utvärderarna rekommenderar därför ett större fokus på intern etablering i framtida projekt.