Nya regeringen drar tillbaka proposition om demokrativillkor

Porträttbild Jakob Forssmed.

Det demokrativillkor för statligt stöd till trossamfund och civilsamhälle som lagts fram av tidigare regering kommer nu dras tillbaka och beredas igen.

Senast uppdaterad:

I juli i år la den tidigare regeringen fram en proposition om ett nytt demokrativillkor för statligt stöd till trossamfund och civilsamhället. Nu har dock den nya regeringen meddelat att propositionen dras tillbaka och att frågan kommer att beredas på nytt.

– Vi drar tillbaka den för att vi ser behovet av att göra ett omtag i frågan. Jag kommer att träffa civilsamhällets företrädare och lyssna på de invändningar som finns, säger nya socialministern Jakob Forssmed (KD) i en kommentar till Altinget.

Syftet med förslaget om ett enhetligt demokrativillkor var att säkerställa att statens stöd till civilsamhället inte går till organisationer som inte respekterar demokratins idéer. Det föreslagna villkoret angav vad som är oacceptabelt beteende för en organisation som mottar statsbidrag. Förslaget mötte dock kritik från flera aktörer som ansåg att det fanns utmaningar i hur det skulle tillämpas i praktiken och att det inte fullt ut tog hänsyn till olika organisationers uppbyggnad.

–Att bidra till att stärka och utveckla demokratin är en grunduppgift för studieförbund och folkhögskolor, och det är viktigt att säkerställa att statsbidraget inte används för att på olika sätt undergräva demokratin och respekten för mänskliga rättigheter. Vi har välkomnat ett tydligt, enhetligt villkor men såg också en rad utmaningar i tillämpningen av det föreslagna villkoret. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med regeringen i frågan om hur ett villkor bäst utformas, kommenterar Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.

I nuvarande villkor för statsbidrag framgår att studieförbund och folkhögskolor ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar. Folkbildningen får inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet. Folkbildningsrådet kommer fortsätta ha stort fokus på att följa upp och säkerställa efterlevnaden av det befintliga demokrativillkoret.