Regeringen stärker arbetet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystem och offentliga stöd

Pressbild Elisabeth Svantesson.

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur vissa myndigheter och organisationer kan säkerställa att stöd som går till företag och andra juridiska personer är korrekta. Folkbildningsrådet finns med på listan över berörda instanser.

Politik Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Regeringen driver ett arbete för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystem och andra offentliga stödsystem och det nya uppdraget till Statskontoret är ett led i detta.  Syftet är bland annat att analysera om det finns behov av förändrade regelverk och åtgärder som kan minska riskerna för felaktiga utbetalningar.

– Vi behöver se till att berörda aktörer har förutsättningar att förhindra felaktiga utbetalningar, och att stöd inte betalas ut till oseriösa företagare eller kriminella, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Det finns sedan tidigare en statlig utredning som ska undersöka hur ett särskilt straffrättsligt skydd kan införas för statliga stöd till företag och andra juridiska personer (Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag, dir. 2022:25). Detta nya uppdrag till Statskontoret ska komplettera den utredningen.

Statskontoret är en myndighet som arbetar för att främja en effektiv och demokratisk statsförvaltning och de har tidigare utvärderat de statliga bidragen till folkbildningen. Då kom de fram till att folkbildningen är värdefull och att den uppfyller statens syften med statsbidraget.

Övriga myndigheter och organisationer som berörs är Energimyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Skolverket.