Utländsk finansiering av utbildning ska utredas

Porträttbild Lina Axelsson Kihlblom.

På en pressträff den 19 augusti meddelade statsminister Magdalena Andersson och skolminister Lina Axelsson Kihlblom att en studie ska genomföras för att utreda utländskt ägarskap och finansiering inom skolan och folkbildningen.

Senast uppdaterad:

Studien ska ge en bättre bild av och bidra till ökad kunskap om utländskt direkt och indirekt ägande inom det svenska utbildningsväsendet och utländska investeringar inom folkbildningen. Även risker förenade med donationer eller samarbeten inom utbildningsområdet ska ingå i uppdraget. Uppdraget ska utföras av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och redovisas den 28 april 2023.

– Skolan har en grundläggande demokratisk uppgift. Här utbildas och fostras nästa generations medborgare som ska utveckla och försvara vår demokrati. Vi behöver insyn och kontroll över vilka som bedriver, har intressen eller inflytande över våra skolor och utbildningar i Sverige. Offentliga medel som avsätts till utbildningsväsendet ska användas på rätt sätt, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom i ett pressmeddelande.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet