Alla deltagare fick jobb efter folkhögskolekurs

Tre deltagare på folkhögskolekurs står i ett kök och pratar och skrattar.

Göteborgs folkhögskola bedriver utbildningen ”Måltidsbiträde och lokalvårdare”. De allra flesta av deltagarna står långt från arbetsmarknaden och har haft försörjningsstöd under en längre period. Av de 15 deltagare som gick färdigt kursen i våras har alla fått en anställning.

Folkhögskola Arbetsmarknad
Senast uppdaterad:

– Folkhögskolans förmåga att skapa kurser som möter samhällens och individens behov är av stor vikt för samhället, säger Jan Jonsson, enhetschef på Folkbildningsrådet. Att få höra om kurser som denna där alla deltagare kommer vidare i arbete är verkligen glädjande, och ett kvitto på hur folkhögskolor gör skillnad.

Det finns flera framgångsfaktorer som har bidragit till kursens goda resultat. Förutom att genomgående koppla kursinnehållet till de kommande arbetsuppgifterna så studerar deltagarna även svenska, samhällsorienterande ämnen, hälsa samt rättigheter och skyldigheter. Man har också haft en tät dialog med potentiella arbetsgivare för att deltagarna tidigt ska få en kontaktyta med möjliga arbetsplatser.

– Det är viktigt att hela tiden, oavsett område, lyfta fram varför kursinnehållet är viktigt för de kommande arbetsuppgifterna. Då skapas en tydlig motivation hos deltagarna till att utvecklas och lära sig mer. Att arbeta holistiskt och se hela människan är också centralt för att lyckas, säger Linn Malmer som undervisar på kursen i ett pressmeddelande.

Kursen är en del av Helhetslyftet, ett projekt som finansieras av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond. Under höstterminen startade en ny kursomgång med 18 nya deltagare.