Folkbildningsrådet kräver tillbaka statsbidrag från ABF

Linda Rosén, enhetschef på Folkbildningsrådet, framför grön, växtbeklädd vägg.

Folkbildningsrådet har beslutat att Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) ska betala tillbaka drygt 400 000 kronor i statsbidrag efter en granskning av verksamheten hos ABF Skaraborg.

Studieförbund Statsbidrag Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har utrett uppgifter om att ABF Skaraborg bedrivit verksamhet i strid med statsbidragsvillkoren. Granskningsärendet innefattar samarbeten med två företag där det funnits misstanke om att statsbidrag använts till verksamhet med kommersiellt syfte. Dessutom har ABF bedrivit verksamhet tillsammans med en dataförening som genererade ovanligt stora verksamhetsvolymer.

– I en granskning utreder Folkbildningsrådet om en statsbidragsmottagare följt våra villkor för statsbidraget. Vi har nu skärpt våra rutiner för granskning och återkrav av statsbidrag, säger Linda Rosén, enhetschef på Folkbildningsrådet.

Enligt statsbidragsvillkoren ska folkbildningsverksamhet ha en tydlig avgränsning mot verksamhet som bedrivs i kommersiellt syfte och verksamhet som kan betecknas som ordinarie föreningsverksamhet. Dessutom ska studieförbundet tydligt ansvara för upplägg och genomförande, även när verksamhet bedrivs i samarbete med annan part. Efter genomförd granskning konstaterar Folkbildningsrådet att ABF har använt statsbidrag i strid mot villkoren, därför ska ABF återbetala statsbidrag till en summa av 410 400 kronor.