Folkbildningsrådet kräver tillbaka statsbidrag från Studieförbundet Vuxenskolan

Linda Rosén, enhetschef på Folkbildningsrådet, framför grön, växtbeklädd vägg.

Folkbildningsrådet har beslutat att Studieförbundet Vuxenskolan (SV) ska betala tillbaka cirka 8,8 miljoner kronor i statsbidrag efter en granskning av verksamheten hos SV Östergötland.

Studieförbund Statsbidrag Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet konstaterar att studieförbundet har använt statsbidrag i strid med statsbidragsvillkoren. Bland annat handlar det om kvalitetsbrister och felaktig rapportering. Det har också förekommit en sammanblandning mellan folkbildningsverksamheten och den tidigare avdelningschefens företag. 

–  Statsbidraget har inte använts korrekt och därför kräver Folkbildningsrådet tillbaka medel för perioden 2016–2020, säger Linda Rosén, enhetschef på Folkbildningsrådet. 

Det var SV själva som informerade Folkbildningsrådet om misstänkta oegentligheter i Östergötland, efter en visselblåsning. Studieförbundet har genomfört en egen utredning och den tidigare avdelningschefen är polisanmäld. 

Folkbildningsrådet menar att SV har brustit i sin uppföljning och kontroll av avdelningen under de aktuella åren men att studieförbundet nu har gjort förbättringar i hur de kontrollerar och bedömer verksamheten. SV har också genomfört en egen fördjupad kontroll av avdelningen under 2022 och fann då inga ytterligare oegentligheter.