Folkbildningsrådet tog emot en fana från H.M. Konungen

Skärmklipp från tv-sändning. Folkbildningsrådets företrädare har tagit emot en svensk fana från Kungen.

På nationaldagsfirandet den 6 juni på Skansen fick Folkbildningsrådet ta emot en fana av Hans Majestät Konungen. Fanan var en gåva för att uppmärksamma folkbildningens viktiga bidrag till Sveriges demokrati.

Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

Fanorna som Kungen delade ut kommer ifrån Stiftelsen Sveriges Nationaldag. I år ville man uppmärksamma civilsamhällets viktiga bidrag till Sverige genom att erbjuda en bredd av samhällsviktig verksamhet och att främja demokratin. Ordförande i stiftelsen är riksdagens talman Andreas Norlén.

– Det är en ära att som företrädare för hela folkbildningen ta emot denna fana från H.M. Konungen. Detta är en bekräftelse på det viktiga demokratifrämjande arbete som dagligen pågår hos studieförbund och folkhögskolor över hela landet, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

De mottagande organisationerna var tio stora riksorganisationer och paraplyorganisationer som tillsammans representerar en bredd av det svenska civilsamhället.

– Det är glädjande att få dela scenen med nio andra framstående civilsamhällesorganisationer. Tillsammans når vi och alla de organisationer vi företräder ut till hela landet med bildning, kultur, fritidsaktiviteter, meningsfulla möten och samtal för människor av alla åldrar och från olika bakgrunder.

Utöver Folkbildningsrådet fick Riksidrottsförbundet, Frivilliga försvarsorganisationer, Friluftsfrämjandet, LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, IOGT-NTO, Svenska kyrkan, Sveriges Hembygdsförbund, Riksteatern och Funktionsrätt Sverige ta emot varsin fana.

Stiftelsen delade även ut ytterligare fanor till föreningar och organisationer vid nationaldagsfiranden på olika platser i landet. Oftast delas fanorna ut av landshövdingen. Lokala föreningar och aktörer, till exempel folkhögskolor eller studieförbundsavdelningar, kan ansöka om att få en fana vid framtida firanden på https://nationaldagen.se/.