Kulturens Bildningsverksamhet avvecklar statsbidragsberättigad studieförbundsverksamhet

Kulturens Bildningsverksamhet meddelade i dag i ett pressmeddelande att de kommer att avveckla all statsbidragsberättigad studieförbundsverksamhet. Beslutet fattades på en extra förbundsstämma i helgen och får effekt efter årsskiftet. Verksamheten som är planerad för 2023 kommer att fullföljas.

Studieförbund Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Kulturens skriver i pressmeddelandet att de trots ett omfattande omställningsarbete med nya administrativa rutiner inte nått hela vägen fram. Med regeringens aviserade neddragningar i statsbidragsanslaget till studieförbunden bedömer Kulturens Bildningsverksamhet att de inte längre kan uppfylla kravet att verka i hela landet.

– Kulturens Bildningsverksamhet har en viktig särprägel och inriktning. Vi för nu dialog om hur de kan avveckla sin statsbidragsfinansierade verksamhet med omsorg om deltagarna i verksamheten, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare. Kultur är en resurs för demokrati och samhällsengagemang där människor får utrymme att dela sina upplevelser och bidra till åsiktsbildning och debatt. Folkbildningen utgör en kulturarena som täcker hela Sverige. Kulturens har spelat en särskild roll genom att sätta kulturen främst.

Kulturens Bildningsverksamhet 2022

  • 1 163 studiecirklar
  • 1 073 arrangemang, annan folkbildning
  • 2 663 kulturprogram