Regeringen föreslår 100 miljoner extra till folkhögskolor

Porträttbild på utbildningsminister Mats Persson. Han har en polokrage och kavaj på sig och ser allvarlig ut.

I går berättade utbildningsminister Mats Persson att regeringen föreslår en förstärkning till landets folkhögskolor i budgeten för 2024. Förslaget innebär 100 miljoner kronor extra årligen.

Folkhögskola Politik Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har i flera år fört fram behovet av en förstärkning av statsbidraget till folkhögskolorna. Många folkhögskolor har det tufft ekonomiskt, inte minst på grund av det ökade kostnadsläget. Särskilt gäller detta lärarlöner, där ordinarie skolväsende under senare år tillförts extra resurser som exempelvis lärarlönelyftet.

– Det är bra att regeringen tillför medel, men det är inte tillräckligt för att fylla de behov som finns, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare. Vi är glada att denna förstärkning sker i form av en generell ökning av anslaget, något vi har förespråkat under lång tid. Det är ett nödvändigt tillskott för att bibehålla antalet platser på folkhögskola med fortsatt god kvalitet.

I ett pressmeddelande säger Mats Persson att det är angeläget att det finns goda utbildningsmöjligheter för vuxna. Viktiga målgrupper för folkhögskolan är personer med funktionsnedsättning, utrikes födda och personer med kort tidigare utbildning.

– Folkhögskolan som utbildningsform fyller en viktig funktion i det svenska utbildningssystemet för såväl individers möjligheter till utbildning som för samhällets behov av kompetensförsörjning. Därför är den här förstärkningen mycket värdefull, säger utbildningsminister Mats Persson.