Regeringen ger tilläggsdirektiv till folkbildningsutredningen

Regeringen ger tilläggsdirektiv till folkbildningsutredningen och förlänger den. Utredningen ska bland annat överväga om en eller flera befintliga myndigheter ska ta över styrningen och medelstilldelningen till studieförbund och folkhögskolor.

Folkbildningsrådet Politik Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Folkbildningsutredningen leds av Christer Nylander. Den får nu förlängt förordnande till 14 juni, 2024. Utredningen ska enligt tilläggsdirektiven överväga om en eller flera befintliga myndigheter helt eller delvis kan hantera fördelningen och kontrollen av statsbidrag i stället för Folkbildningsrådet. Dessutom ska den utreda frågor om återtag av statsbidrag som använts felaktigt och återbetalning av statsbidrag som inte utnyttjats under ett år, samt föreslå hur kontroll och granskning av statsbidragen kan stärkas på alla nivåer inom folkbildningen.

 – Folkbildningsrådet avvaktar utredningens arbete och förslag, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare. Vi deltar i utredningens expertgrupp och bistår med kunskap om folkbildningens aktörer och förutsättningar.