Regeringen skär ner på anslagen till studieförbunden

Porträttbild Maria Graner. Maria har orange tröja och står framför ett fönster.

Utbildningsminister Mats Persson meddelade i dag att det blir 250 miljoner mindre till studieförbunden i budgeten för nästa år. Dessutom planeras ytterligare sänkningar för 2025 och 2026.

Studieförbund Statsbidrag Politik
Senast uppdaterad:

– Vi beklagar regeringens beslut att skära ner på bidragen till studieförbunden, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare. Det får stora konsekvenser för människors tillgång till bildning och utbildning i hela landet.

Studieförbunden når många människor som står långt ifrån arbetsmarknaden med vidare utbildning och en väg till arbete, till exempel personer med funktionsnedsättning, utrikes födda och äldre. På många orter står studieförbunden för den enda möjligheten att delta i eller ta del av kulturlivet.

– Vi kommer nu titta närmre på hur detta konkret påverkar studieförbunden och deras verksamhet runt om i landet, avslutar Maria Graner.

Regeringen föreslår en gradvis justering av statsbidraget. Förslaget innebär 250 miljoner mindre i budgeten till studieförbunden för 2024 följt av ytterligare sänkningar på 100 miljoner 2025 och 150 miljoner 2026. Detta skulle innebära en ny nivå för statsbidraget till studieförbunden på cirka 1,3 miljarder kronor 2026, jämfört med 1,8 miljarder kronor för innevarande år. Beslutet om nedskärningarna kommunicerades i en intervju på SVT och är en del av den kommande budgeten som presenteras i sin helhet på onsdag, 20 september.

Studieförbundens verksamhet 2022

  • Sveriges tio studieförbund har verksamhet i landets samtliga 290 kommuner.
  • Studieförbunden arrangerade drygt 107 000 studiecirklar med 346 000 unika personer, och 345 000 unika personer deltog i annan folkbildningsverksamhet.
  • Studieförbunden hade 36 000 deltagare i insatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden, Svenska från dag ett och Svenska för föräldralediga.
  • Studieförbunden genomförde drygt 176 000 kulturprogram.
  • Drygt 200 ideella riksorganisationer är medlemmar i ett studieförbund.

Källa: Folkbildningsrådets samlade bedömning