Samtal om folkbildningens kontroll och frihet

Bild på gågata i Visby under Almedalsveckan.

Hur kommer folkbildningen se ut i framtiden och hur ska verksamheten kontrolleras? Det diskuterades under Folkbildningsrådets programpunkt i Almedalen i slutet av juni. Seminariet filmades och är nu tillgängligt på webben.

Politik Folkbildningsrådet Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Folkbildningen har i mer än 150 år erhållit någon form av statligt stöd. Formerna och uppdraget har utvärderats och utvecklats flera gånger. 2022 tillsattes en ny folkbildningsutredning, som bland annat undersöker hur fel och avvikelser ska undvikas. De senaste åren har Folkbildningsrådet och studieförbunden arbetat intensivt med utveckling av kontroll och uppföljning. I början av 2024 införs också en reviderad statsbidragsmodell för studieförbundens verksamhet.

– Folkbildningen är bred och nästan alla föreningar i Sverige har någon relation till den. En del föreningar är ganska små. En slutsats är att vi ska ha kontroll, men man måste kontrollera rätt saker. Det är bättre med rätt kontroll än mycket kontroll. Det sa Christer Nylander, särskild utredare för folkbildningsutredningen, som deltog i Folkbildningsrådets panelsamtal i Almedalen.

Statsbidragen till folkbildningen hanteras i dag av Folkbildningsrådet som är en förening med medlemmar från sektorn men som har en självständig styrelse och ett myndighetsuppdrag från staten. Att statsbidraget hanteras i en så kallad självförvaltningsmodell är inte unikt för folkbildningen utan används också för bland annat statsbidrag till idrottsrörelsen.

– En självförvaltningsmodell kräver mycket arbete och löpande dialog med beslutsfattare och politiker. Det behövs en ödmjukhet från vår sida, att tolka de krav som ställs på oss. Ibland behöver vi kanske ifrågasätta kravnivåerna och diskutera konstruktivt med politiker och tjänstepersoner. Men det är det värt. Kvantitativt och kvalitativt är det här en modell som verkligen måste värnas. Det sa Stefan Bergh, generalsekreterare för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, som också medverkade i panelsamtalet.

I det timmeslånga seminariet deltog även Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet, Anna Ekström, ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), Carina Söderlund, profilområdesansvarig samhälle hos studieförbundet Bilda i Sundsvall och Markus Svensson, linjeledare för allmän kurs på Gotlands folkhögskola. Samtalet modererades av Thor Rutgersson, presskommunikatör på Folkbildningsrådet. En textad version av programpunkten finns att se på Folkbildningsrådets YouTube-kanal.

Foto: Mickes fotosida/Mostphotos

Bilder på panelen i Almedalen 2023. Christer Nylander, Maria Graner, Markus Svensson, Anna Ekström, Stefan Bergh och Carina Söderlund.
Bilder på panelen i Almedalen 2023. Christer Nylander, Maria Graner, Markus Svensson, Anna Ekström, Stefan Bergh och Carina Söderlund.