Statskontoret konstaterar att Folkbildningsrådet utvecklat sitt arbete med att granska statsbidrag

Två personer sitter vid ett skrivbord och granskar papper.

Statskontoret släppte den 7 december sin rapport om korrekta utbetalningar av statliga stöd, där de undersökt hur Folkbildningsrådet och sju andra organisationer och myndigheter arbetar med att följa upp, granska och kräva tillbaka statsbidrag. Statskontoret konstaterar bland annat att Folkbildningsrådets arbete på området utvecklats och att flera viktiga processer kommit på plats.

Folkbildningsrådet Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Statskontoret bedömer sammantaget att kontrollarbetet de senaste åren blivit tydligare hos såväl Folkbildningsrådet som de andra organisationerna som de granskat i sitt arbete. Samtidigt återstår flera förbättringsområden, till exempel fortsatt utvecklat kontrollarbete, strategiskt riskanalysarbete och förbättring av systemstöd.

– Vi välkomnar Statskontorets rapport och delar deras bild av det utvecklingsarbete vi gjort och det vi har framför oss. Flera av de förbättringsområden de identifierar är sådant som vi redan jobbar med och där vi kommer att fortsätta att satsa de kommande åren för att göra vårt gransknings- och uppföljningsarbete ännu skarpare, säger Mats Bernerstedt, tillförordnad generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet har under de senaste åren tagit fram en metod och en handledning för risk- och sårbarhetsarbete i folkbildningen, skapat en tydligare process för och gett mer resurser till att granska allvarliga avvikelser och har dessutom lanserat ett helt nytt statsbidragssystem för studieförbunden med kvalitet i fokus.

Statskontoret konstaterar bland annat att Folkbildningsrådet och organisationer med liknande uppdrag behöver ha kompetens om både verksamheten de granskar, och om myndighetsutövning. De konstaterar vidare att Folkbildningsrådet de senaste åren aktivt satsat på att utöka kompetensen kring ärendehandläggning och myndighetsrollen.

– Vi har de senaste åren prioriterat att stärka vår roll att agera i myndighets ställe, Vi har förbättrat vårt arbete med uppföljning och granskning. Vi har utvecklat våra processer och byggt kompetens. Vår uppgift är att säkerställa att statsbidraget till folkbildningen går dit det ska – till bildning, utbildning och kultur som kommer deltagare till del över hela landet, avslutar Mats Bernerstedt.