Upprop till försvar för den fria folkbildningen

Folkbildningsrådets medlemsorganisationer har enats om ett gemensamt uttalande till den fria folkbildningens försvar. Det framkom på Folkbildningsrådets representantskap där medlemsorganisationerna idag ställde sig bakom en gemensam skrivelse.

Studieförbund Folkhögskola Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

”Ett vitalt demokratiskt samhälle behöver aktörer som agerar oberoende av statens vilja. Folkbildningen är en sådan kraft som behöver stå fri” skriver Folkbildningsrådets medlemsorganisationer; Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Studieförbunden i samverkan.

I uttalandet lyfter man fram folkbildningens betydelse för bland annat kompetensförsörjning, arbetsmarknad och kultur. Organisationerna pekar också på behovet av en god dialog mellan regering, regioner och kommuner, i kombination med en långsiktig finansiering:

”Det behövs en långsiktigt hållbar finansiering av folkbildningen där staten tillför de resurser som krävs för en fri och frivillig folkbildning av god kvalitet som möter människors behov.”

I samband med Folkbildningsrådets representantskap medverkade Erik Scheller, statssekreterare för folkbildningsfrågor hos utbildningsminister Mats Persson. Han fick frågor kring budgetneddragningarna, varpå han hänvisade till det kärva ekonomiska läget och kriser i omvärlden.

Folkbildningsrådets representantskap är organisationens högsta beslutande organ. Representantskapet träffas två gånger om året och består av representanter för medlemsorganisationerna. Under höstsammanträdet fastställdes också Folkbildningsrådets verksamhetsplan och budget för 2024.

Länk till det gemensamma uttalandet

Till den fria folkbildningens försvar (pdf)