Utbildningsdepartementet föreslår förändringar i styrningen av statsbidraget till folkbildningen

Porträttbild Maria Graner. Maria har orange tröja och står framför ett fönster.

Utbildningsdepartementet föreslår att Folkbildningsrådet inte längre ska besluta om hur statsbidraget till folkbildningen ska delas mellan studieförbund och folkhögskolor. I stället ska regering och riksdag göra den uppdelningen. Förslaget är nu ute på remiss till den 26 juni.

Folkhögskola Studieförbund Politik Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

I går eftermiddag, onsdag 26 april, meddelade Utbildningsdepartementet att de gjort en översyn av statens bidrag till folkbildningen.

– Förslaget kom som en överraskning för oss. Vi behöver noggrant analysera vad det innebär innan vi lämnar vårt remissvar, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare. 

I dag är det Folkbildningsrådet som bestämmer hur statsbidraget delas mellan studieförbund och folkhögskolor. I det nya förslaget är det regeringen och riksdagen som gör den uppdelningen. I pressmeddelandet förtydligas sedan att Folkbildningsrådet fortsatt ska besluta om fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolorna, mellan studieförbund och till studerandeorganisationer inom folkhögskolan. 

– Vi vill hålla ihop folkbildningen och slå vakt om självförvaltningsmodellen. Därför är det studieförbundens bestämda uppfattning att det är Folkbildningsrådet och inte regeringen som ska fördela medel mellan studieförbund och folkhögskolor, säger David Samuelsson, generalsekreterare på Studieförbunden i samverkan, i ett pressmeddelande efter regeringens förslag. 

Företrädare för folkbildningen och andra remissinstanser har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 26 juni.