Verksamhet i Ibn Rushd prövad mot demokrativillkor

I förgrunden syns en anteckningsbok som en person med röd skjorta håller i.

Folkbildningsrådet tillämpar sedan många år demokrativillkor. Det är en del av de övriga villkor som gäller för att få och använda statsbidrag. För första gången har nu en verksamhet prövats mot demokrativillkoret och en prövning har även skett avseende om företrädare har brutit mot villkoren.

Studieförbund Demokrati Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Demokrativillkoret handlar om att studieförbund och folkhögskolor ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar och att de inte får bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet.

Folkbildningsrådet har gjort en granskning av viss verksamhet i studieförbundet Ibn Rushd där man funnit att organisationen har brustit i efterlevnaden av villkoren. Det handlar om två studiematerial i religiösa frågor där teman som rör barnäktenskap, barnaga och homosexualitet finns med. Den typen av material kan tillåtas i folkbildningsverksamhet, men då krävs att studieförbundet tar ansvar och säkerställer att innehållet problematiseras och att demokratiska värderingar lyfts fram.

Folkbildningsrådets har beslutat att Ibn Rushd ska återbetala statsbidrag om 146 900 kronor. Studieförbundet ska även inkomma med en åtgärdsplan i januari 2024.

Granskning utifrån reportage i Uppdrag granskning

Folkbildningsrådet har dessutom granskat Ibn Rushd utifrån uppgifter i ett reportage i Uppdrag granskning. Folkbildningsrådets bedömning är att personer som uttalat sig var företrädare för studieförbundets samarbetsorganisationer och att de har agerat i strid med demokrativillkoren. Men man konstaterar också att samarbetet är avbrutet med berörda organisationer och bedömer att de åtgärder som Ibn Rushd vidtagit i den här frågan har varit rimliga.

Även Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, har granskats utifrån samma reportage i Uppdrag granskning. I den granskningen bedömde Folkbildningsrådet att personerna som uttalade sig i programmet inte var företrädare för studieförbundets samarbetsorganisationer. Folkbildningsrådet bedömde även i detta fall att de åtgärder som studieförbundet vidtagit var rimliga och avslutade granskningen utan några vidare åtgärder.