Analyschef

Folkbildningsrådet söker en analyschef till en nyinrättad analysenhet. Sista ansökningsdag är den 3 maj 2024.

Senast uppdaterad:

Det här är en ny tjänst och din första uppgift blir att bygga upp analysenheten. I enheten ingår två erfarna och kvalificerade medarbetare – en utvärderare och en statistiker. Ytterligare en tjänst ska besättas.

Den nya analysenheten kommer att ansvara för delar av återrapporteringen till regeringen. Enheten ska samverka med övriga enheter i deras uppgifter kring återrapportering, omvärldsanalys och underlag för utvecklingsarbete, såsom att utforma och följa upp indikatorer som ingår i Folkbildningsrådets kvalitetsbedömningssystem för bidragsgivning.

Analyschefen kommer att ingå i Folkbildningsrådets ledningsgrupp.

Läs mer i ansökningsverktyget Varbi