HR-strateg

En grupp anställda som har en workshop. De är samlad kring material på golvet.

Folkbildningsrådet söker en HR-strateg till enheten för verksamhetsstöd, organisation och styrning. Sista ansökningsdag är den 18 april 2024.

Senast uppdaterad:

Är du en erfaren HR-strateg? Delar du vårt engagemang för folkbildningens betydelse för samhället? Folkbildningsrådet söker nu en strateg för att stärka vår HR funktion och driva det strategiska HR-arbetet.

Du har övergripande ansvar för att leda och utveckla vårt strategiska HR-arbete. Du arbetar tillsammans med enhetschefen för verksamhetsstöd och personalansvarig och i nära samarbete med övriga enhetschefer och generalsekreteraren. Inom de närmsta 1–2 åren kommer du att driva utvecklingen inom HR genom att höja den strategiska nivån i vårt kompetensutvecklingsarbete, bedriva ett kulturarbete med fokus på medarbetarskap och ledarskap samt att utvärdera och utveckla vår rekryteringsprocess.

Läs mer i ansökningsverktyget Varbi