Avslutade granskningar

Folkbildningsrådets genomför granskningar av verksamheten om vi misstänker felaktig användning av statsbidraget. På den här sidan finns en förteckning över avslutade granskningsärenden.

Senast uppdaterad:

Felaktig användning av statsbidrag kan innebära en rad olika saker, till exempel fusk och bedrägerier, dubbelrapportering, låg lärartäthet eller bristande ansvar för verksamheten. Folkbildningsrådet får information om misstänkta felaktigheter på olika sätt, till exempel genom vårt ordinarie uppföljningsarbete, egenanmälan från en statsbidragsmottagare, eller en visselblåsning från en enskild individ. Folkbildningsrådet tar alla misstankar om fusk och felaktigheter på största allvar.

För mer information om aktuella granskningar kan du kontakta info@folkbildningsradet.se

Avslutade granskningar

Avslutade 2023

 • Axevalla folkhögskola, granskning om utbildning på distans – ärendet avslutades 9 maj 2023 utan vidare åtgärder.
 • Kista folkhögskola, granskning om särredovisning, organisatoriska villkor och bristande ansvar för verksamhet – ärendet avslutades 9 maj 2023. Folkbildningsrådet har beslutat att kontrollera folkhögskolans styrning, kontroll och demokratiska uppbyggnad inom ramen för en särskild uppföljning.
 • Liljeholmens folkhögskola, granskning av samverkansavtal och anordnarskap – ärendet avslutades 24/4 2023 utan vidare åtgärder.
 • Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland, granskning om misstänkt jäv och bristande finansiella system – ärendet avslutades 4/4. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Hagaberg folkhögskola, granskning av samverkansavtal, bristande ansvar för verksamhet och kostnadsersättning – ärendet avslutades 14/3 2023 med krav på att folkhögskolan ska redovisa ett nytt samverkansavtal.
 • ABF Bleking, granskning av dubbelrapportering av kurser – ärendet avslutades 21/2 2023. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • ABF Västra Götaland och Skaraborg, granskning om bristande ansvar för verksamhetsamarbete med kommersiell aktör och rapportering– ärendet avslutades 21/2 2023. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Valjevikens folkhögskola, granskning av dubbelrapportering av kurser  – ärendet avslutades 21/2 2023 utan vidare åtgärder.

Avslutade 2022

 • Kulturens bildningsverksamhet Region Syd, granskning av dubbelrapportering – ärendet avslutades 23/6 2022. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Studieförbundet Vuxenskolan Skåne, granskning av dubbelrapportering – ärendet avslutades 23/6 2022. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Kulturens bildningsverksamhet – granskning av rapportering av viss musikverksamhet, ärendet avslutades 23/6 2022. Studieförbundet kommer göra en ny justering av arrangemang och ärendet avslutades utan ytterligare åtgärder.
 • Malmfältens folkhögskola, granskning av lärartäthet och utbildning på distans – ärendet avslutades 1/6 2022. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Furuboda folkhögskola, granskning av överrapportering – ärendet avslutades 1/12 2021 utan vidare åtgärder.
 • Fryshuset folkhögskola, granskning av överrapportering – ärendet avslutades 12/11 2021 utan vidare åtgärder efter korrigering av underlag från folkhögskolan.
 • Härnösand folkhögskola, granskning av filial och bristande ansvar för verksamheten – ärendet avslutades 1/11 2021, Folkbildningsrådet kommer genomföra ytterligare uppföljning våren -22.
 • Albins folkhögskola, granskning av rapportering, kursupplägg och omfattning på deltidsstudier – ärendet avslutades 7/5 2022 utan vidare åtgärder.