Folkbildande lokaljournalistik stärker invånarnas röster

Nyhetsbyrån Järva är ett lokalt initiativ som vill bidra till en nyhetsrapportering av och för orten, istället för om. Nyhetsbyrån växte fram för att motverka den skeva bild som media presenterade av Järva. I ett blogginlägg skriver redaktören Anna Nygård om hur lokaljournalistiken är folkbildande och hur den kan bidra till förändring och utveckling av området.

Senast uppdaterad:

Föreställ dig att någon frågar var du bor och du svarar ortens namn. Vilken reaktion förväntar du dig på svaret? För boende i Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Akalla, Husby och i viss mån även Kista finns det två standardreaktioner. Det är den tysta, dömande som genast sorterar in dig bland förortsstereotyper och den förtjust chockade ”oj, men hur är det att bo där?”.

Trots att det inte ens tar 20 minuter med tunnelbanan från T-centralen till Rinkeby är det många stockholmare som aldrig tänkt tanken att besöka någon av förorterna längst ut på de blå linjerna. Fördomarna är i bästa fall välvilligt exotifierande, för den bild som sprids av Järvaområdet är inte positiv. En sökning på ”Rinkeby” på en av de stora nyhetstidningarnas sidor ger träffar på misshandel, mordförsök, gängkrig, gangsterrappare, mord och kriminalitet. Ingenting annat från orten har plockats upp till nyhetsplats på flera månader.

I somras genomförde Folkets Husby en enkätstudie där 715 Järvabor svarade på frågor om trygghet och trivsel i sitt område. De allra flesta svarade att de trivs i Järvas förorter, men tilliten och förtroendet för myndigheter är lågt. Dock inte lika lågt som förtroendet för traditionella mediers bevakning av området. Inte mindre än 82 procent svarade att de är kritiska till medierapporteringen om deras bostadsområde.

Det viktigaste ordet i föregående mening är ”om” för där i ligger en stor del av problemet och dess lösning. Etablerade medier rapporterar om Järvaområdet men sällan från eller för. Detta är ingenting nytt och det vore väl konstigt om människor som trivs i sin ort skulle vara nöjda med en mediebevakning som till allra största del går ut på att rapportera om våld och elände. För självklart är vardagen inte så ond i Rinkeby som den målas upp i de svarta rubrikerna. Samma sak gäller för Järvas fem andra förorter, mediebilden speglar inte verkligheten.

Sommaren 2018 startades den digitala lokaltidningen Nyhetsbyrån Järva av journalisterna Kerstin Gustafsson Figueroa och Yasemin Öztenar. De var liksom så många andra innerligt trötta på blåljusjournalistik och svartmålning av orten, deras ambition var att rapportera från ett annat, mångfasetterat Järva.

Lokal nyhetsrapportering är viktigt av flera anledningar. För att granska makten, förmedla samhällsviktig information och för att lyfta och förstärka invånarnas röster. Det journalistiska arbetet är även folkbildande. Nyhetsbyrån Järvas folkbildande insats är riktad åt två håll. Dels handlar det om att förmedla relevant och aktuell information till lokalborna, dels om att förändra den rådande mediebilden. Det senare görs genom att diskutera strukturer, granska och ifrågasätta politik och repression och kanske framförallt ge plats åt allt som händer i föreningsliv, kultur och vardagsliv.

Nyhetsbyrån Järva är ingen nyhetsbyrå i egentlig mening, men ser gärna att de lokala nyheterna som publiceras på sidan sprids vidare och plockas upp av andra medier med större räckvidd. Alla som skriver för tidningen är boende i Järva eller har en annan stark koppling till området genom uppväxt eller jobb. Nästan alla gör det helt ideellt, för att de tycker det är viktigt och roligt. En hel del har gått någon av de grundkurser i lokaljournalistik som chefredaktören Kerstin Gustafsson Figueroa hållit tre höstterminer i rad. Första året hölls kursen på Rinkeby folkets hus i samarbete med ABF och gensvaret var över förväntan. 17 personer i åldrarna 14 till 85 anmälde sig till kursen och av dem hade alla utom två en direkt koppling till Järva. När kursen återkommit höstterminerna 2019 och 2020 har det varit i samarbete med Kista folkhögskola på plats i deras lokaler.

Det finns ingen fast redaktion, men tre redaktörer som tack vare statligt mediestöd 2020 kan dela på en heltidstjänst. Bäst av allt är att Järvaborna läser sin lokaltidning och känner ett förtroende för den. Journalistiken åstadkommer förändring. Som när boende på Rinkebysvängen skrev en insändare och klagade på sina nya men ickefungerande tvättmaskiner – många artiklar senare backade hyresvärden och installerade andra maskiner. Sådant ger både intryck och avtryck.

Anna Nygård, redaktör för Nyhetsbyrån Järva