Erfarenheter av omställd aktiv folkbildning

Porträttbild på skribenten Andreas Jonsson.

På Holma folkhögskola i Skåne bedrivs folkbildning om hållbar omställning genom kurser i till exempel odling, permakultur och hantverk. På Holma är samspelet mellan människan och miljön i fokus, genom folkbildning vill man berika jorden istället för utarma den. Läs mer om Holmas arbetssätt och folkbildningsfilosofi i ett blogginlägg skrivet av Andreas Jonsson, skolans rektor.

Folkhögskola Hållbarhet
Senast uppdaterad:

Holma är en av landets yngsta och därmed minsta folkhögskolor men med ett stort och angeläget uppdrag. Alla anställda och alla deltagare tar samhällets utmaningar på allra största allvar och just nu är det en utmaning som överskuggar allt annat: Vår gemensamma livsmiljö och alla de ekosystem som står för vår försörjning, är hotade som en konsekvens av vårt levnadssätt. Hur använder vi då folkbildning på Holma för att främja omställning i praktiken? Jag ska här försöka ge en kort insyn i det.

Trots att Holma bara haft statsbidrag sedan 2016 och därmed formellt är en ung folkhögskola så finns mängder av erfarenhet samlad i vår organisation. Ett stort nätverk av personer med lång samlad folkbildningserfarenhet har varit med och format skolan sedan starten. Som folkhögskollärare, verksamhetsutvecklare, föreningsaktiva, visionärer, ledare, odlare, miljökämpar och aktivister har dessa personer än idag ett övergripande gemensamt mål i sikte:

Vi arbetar med att skapa och underhålla livskraftiga miljöer som ger förutsättningar för ett långsiktigt meningsfullt och gott mänskligt liv.

Holma ska enligt vår samlade idétradition inte bara få människor att växa tillsammans med andra utan vi ska odla själva förutsättningarna för ett gott liv, med inspiration och lärdom av de naturliga miljöerna som finns runt oss. Vi ser samspelen mellan människor och den kultur som växer fram i det vi gör, som själva kraften för omställningen av samhället. Kulturen vi skapar är det som knyter ihop oss. Det är detta som får oss att kroka arm och att röra oss framåt tillsammans! Folkbildningen är för oss integrerad i den kultur vi medskapar och vi vet att det är så när vi ser på hur naturliga system fungerar.

En av grundidéerna runt folkbildningen går ut på att den bildade och upplysta människan bättre kan informera sig själv och fatta beslut som gynnar både sig själv och samhället i stort. Men den idén saknar en helt avgörande ingrediens för vår framtid - den naturliga miljön. Att tro att vi ska kunna bilda och upplysa oss i gemenskap utan att ha med den naturliga miljön, är miljöförstörande i sig. Utan den naturliga miljön kan vi helt enkelt inte lära oss att agera resursuppbyggande tillsammans. 

Så var börjar vi då? Det är inte så knepigt egentligen. Folkbildning bygger på lärande i samspel och att vi delar med oss av våra perspektiv för att gemensamt bygga lösningar och den kulturella förståelsen vi behöver för att samverka väl. Ekosystemen runt oss fungerar på samma sätt, när de kontinuerligt förändras i sitt samspel mellan organismer. I detta samspel lär sig ekosystemen hela tiden att anpassa sig under yttre påverkan. På Holma sträcker sig inte bara folkbildning till det som sker mellan människor, utan det inkluderar även miljön vi lever i.

Vi arbetar inte bara folkbildande, vi arbetar folk- och ekosystembildande! 

Vi lär tillsammans med de ekosystem som bygger jord, på en planet som har mindre än 100 år av matjord (!) kvar med dagens otroligt resurskrävande jordbruksmetoder. Genom kurser som arbetar med regenerativa metoder odlar vi på Holma mat, örter, frukt och nötter, på sätt som bygger jord och binder in koldioxid från atmosfären. Vi berikar jorden istället för att utarma den och samtidigt skapa klimatproblem. Idag producerar odlingskurserna mat till skolan och till deltagarna, och en bättre miljö för de som kommer efter oss. Livsmedelskurser lär oss sen att hantera mat på alla möjliga nivåer. Från att laga skolans gemensamma måltider med ett storköksperspektiv, till bakning, fermentering, torkning och förädling.

Vi bygger förutsättningar för överlevnad helt enkelt. På lång och på kort sikt. 

Men det finns inga fristående öar av hållbarhet. Vi måste lyfta blicken och sträcka ut vingarna. På Holma har vi inget internat. Vi arbetar däremot tillsammans som ett nätverk med omställningssyfte i närområdet. På så sätt delar vi kontaktytor och boendemöjligheter mellan skolan, kringboende och deltagare över olika kurser och årskullar. När någon flyttar ut, flyttar någon annan in och nya kontakter skapas.

På Holma lär vi oss genom samspel mellan människor och naturliga miljöer. För vi vet att det inte finns någon separation mellan människan och ekosystemen som försörjer oss. Vi är omställningen av samhället i det vi gör! När vi arbetar folk- och ekosystembildande så bygger vi den gemensamma lärandekulturen som planeten måste se växa fram. Vem ska integrera de planetära gränserna i allt folkbildande vi gör, för att bygga upp resurser för de som kommer efter oss? Det ska du. Och jag. Tillsammans.

Holma folkhögskola

Holma folkhögskola är en av landets yngsta folkhögskolor som vill vara en aktiv del i samhällsutvecklingen. Alla kurser genomsyras av skolans omställningsprofil. Genom att skapa utbildningar med fokus på teori såväl som praktik, företrädesvis olika former av ekologisk odling vill Holma skapa en spännande studiemiljö som tilltalar människor från olika samhällsgrupper och som kan bidra lika mycket till kursdeltagarnas personliga utveckling som till samhällsutvecklingen i stort.

Holma folkhögskola

Porträttbild på skribenten Andreas Jonsson.

Skribent

Andreas Jonsson

Andreas Jonsson är vald som rektor av personalen och styrelsen på Holma folkhögskola. Andreas arbetar också som lärare i Permakultur, på kurserna Permakulturdesign PDC och Allmän kurs Permakultur.