Folkbildningsrådet deltar i nationell satsning på MIK

Kvinna med hörlurar läser på sin smartphone i tunnelbanan. Man i bakgrunden läser en bok. Foto: ALBERT YURALAITS

Mediemyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell satsning på stärkt medie- och informationskunnighet (MIK). Folkbildningsrådet är en av 24 myndigheter och organisationer som deltar i arbetet genom nätverket MIK Sverige.

Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

Eftersom teknik och medieanvändning förändras snabbt är MIK ett kunskapsområde i ständig utveckling. Nu ger regeringen i uppdrag till Mediemyndigheten att stärka befolkningens medie- och informationskunnighet genom en särskild nationell satsning. Syftet är att öka samhällets motståndskraft mot desinformation och höja kunskaperna om AI.

Satsningen genomförs av Mediemyndigheten i samarbete med nätverket MIK Sverige, där Folkbildningsrådet ingår.

– Att regeringen satsar på dessa frågor tycker vi är positivt. En stark medie- och informationskunnighet i befolkningen är avgörande för en fortsatt stark demokrati. Här spelar folkbildningen en viktig roll, säger Rebecka Svensén, chef för enheten för kommunikation och kunskapsutveckling på Folkbildningsrådet.

Folkhögskolor och studieförbund har tidigare pekats ut som viktiga aktörer i arbetet med att främja MIK i befolkningen. Inom nätverket MIK Sverige finns också en särskild samverkanskrets, Folkbildningsarenan för MIK, för att främja samarbete och kunskapsdelning inom området. Där ingår representanter från studieförbund, folkhögskolor och länsbildningsförbund.

Foto: Albert Yuralatis/Mostphotos

Vad betyder MIK?

MIK står för medie- och informationskunnighet och brukar beskrivas som förmågan att förstå och förhålla sig kritisk till information och innehåll i medier och andra kommunikationskanaler. Som medveten medieanvändare ska du kunna hantera, värdera och analysera information och själv använda olika medier för att uttrycka dig.