Folkbildningsrådet vidtar åtgärder efter granskning av studieförbund

Närbild av hand som håller i penna och granskar dokument.

Folkbildningsrådet inleder en granskning av studieförbundet Ibn Rushd efter uppgifter om att de ska ha brutit mot Region Stockholms demokrativillkor. En liknande utredning pågår i Region Skåne. Folkbildningsrådet har kallat studieförbundet till ett möte senare i veckan med anledning av de nya uppgifterna.

Studieförbund Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Regionen har låtit göra en extern granskning av studieförbundet Ibn Rushds folkbildningsverksamhet i Stockholms län under år 2023. Granskningen visar att det förekommit material som enligt granskningen kan bryta mot Kulturnämndens demokrativillkor och de har därför beslutat att kräva tillbaka bidrag.

– Det som framkommer i Region Stockholms utredning är mycket allvarligt och vi kommer därför att inleda en egen granskning av studieförbundets verksamhet, säger Morgan Öberg, chef för Enheten statsbidrag studieförbund på Folkbildningsrådet.

I slutet av förra året konstaterade Folkbildningsrådet att studieförbundet brustit i efterlevnaden av statsbidragsvillkoren. Det handlade då om två material i religiösa frågor där studieförbundet inte kunde visa att demokratiska värderingar lyfts fram. Folkbildningsrådets beslöt då att de skulle återbetala statsbidrag och vidta konkreta åtgärder så att konstaterade brister inte upprepas.

– Vi gör nu en helhetsbedömning av studieförbundets förmåga att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar, säger Morgan Öberg, chef för Enheten statsbidrag studieförbund på Folkbildningsrådet.

De nya uppgifterna kan därmed komma att påverka kommande beslut om statsbidrag till studieförbundet.