Ny rapport: Oro för folkhögskolans framtid

En lärare står i ett klassrum framför en whiteboardtavla och undervisar.

Landets folkhögskolor är under press med nedskärningar som får konsekvenser för verksamhet och lärare. Det vittnar 600 folkhögskollärare om i en ny rapport från fackförbundet Sveriges Lärare.

Folkhögskola
Senast uppdaterad:

I rapporten ”Slå vakt om folkhögskolan” synliggör Sveriges Lärare konsekvenserna av minskade anslag till folkhögskolan. Resultatet visar att folkhögskolans personal känner stark oro för verksamhetens fortlevnad. Majoriteten av de medlemmar som deltagit i undersökningen svarar också att de känner oro för ökad arbetsbelastning, att kollegor ska välja att sluta och att färre deltagare ska klara av utbildningens mål.

”För att vända den utvecklingen måste folkhögskolans finansiering stärkas, dess samhällsfunktion värnas och lärarnas arbetsmiljö säkras. Investeringar i folkhögskolan som utbildningsform ger inte bara individer nya utbildningsmöjligheter och livschanser, det stärker också hela vårt samhälle och minskar kostnaderna för skolmisslyckanden, psykisk ohälsa och utanförskap.” skriver Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare i Vi Lärare.

I rapporten understryker Sveriges Lärare behovet av en långsiktig, nationell ekonomisk satsning för att folkhögskolorna ska klara sitt uppdrag.