Ny rapport: Riskfyllt och kostsamt att flytta myndighetsuppdrag

Kollegor på modernt inglasat kontor diskuterar resultat.

Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av Folkbildningsrådet och dess medlemsorganisationer gjort en ekonomisk konsekvensanalys av vad en eventuell flytt av myndighetsuppdragen från Folkbildningsrådet skulle innebära. Analysen visar att en flytt kan hota folkbildningens oberoende och riskerar ökade kostnader för verksamheten.

Folkbildningsrådet Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Den pågående folkbildningsutredningen har i uppdrag att utreda om Folkbildningsrådet ska få fortsatt förtroende att fördela statsbidraget eller om detta ska ske via en eller flera myndigheter.

Folkbildningsrådet och medlemsorganisationerna ville ta reda på vilka kostnader och risker en flytt av Folkbildningsrådets uppgifter skulle medföra. Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG konsekvensanalys är nu klar.

– Det är en gedigen rapport, som visar att Folkbildningsrådet har en kompetent och effektiv organisation. En myndighet skulle ha svårigheter med att bygga upp en så kostnadseffektiv verksamhet, säger Mats Bernerstedt, tillförordnad generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

I rapporten "Ekonomisk konsekvensanalys av förflyttning av myndighetsuppdrag" framgår att KPMG ser ett flertal problem med att en myndighet skulle ta över verksamheten:

  • Risk att folkbildningsrörelsens oberoende i förhållande till staten minskar.
  • Ökade kostnader då andra myndigheter med ansvar att fördela statsbidrag har en högre förvaltningskostnad.
  • Utmaningar med kompetensförsörjning, samordning och systemintegration.
  • Ökade kostnader för organisations- och systemuppbyggnad.

KPMG beräknar den totala kostnaden för att lägga ner Folkbildningsrådet till cirka 20 miljoner kronor. Om uppdraget överförs till en eller flera myndigheter finns enligt KPMG en framträdande risk att staten behöver öka finansieringen för att uppnå samma effekt från folkbildningen.

Rapporten har överlämnats till folkbildningsutredningen.

Foto: Yuri Arcurs/Mostphotos