Skulle försvenska – nu sprider folkhögskolan tornedalsk historia

Tornedalens flagga vajar mot en blå himmel.

Tornedalens folkhögskola grundades med syftet att sprida svenskhet i det finskspråkiga området. Idag får deltagare från hela landet undervisning i Tornedalens språk och historia.

Folkhögskola Minoritetsspråk
Senast uppdaterad:

— I Tornedalen har vi levt tillsammans med finnar hela tiden. Nu försöker vi ta tillbaka och göra rätt. Sprida kunskapen om minoriteten tornedalingarna och språket meänkieli, säger Johan Taavo som är rektor på Tornedalens folkhögskola.

Under läsåret får alla deltagare på allmän kurs arbeta med platsen. Syftet med ”Tema Tornedalen” är att sprida kunskaper om områdets kultur och språk. Eftersom allmän kurs genomförs på distans får deltagare från hela Sverige utbildning i minoritetens historia.

Utbildningscentrum för tornedalingar

2020 inleddes arbetet med att utreda de övergrepp som staten utsatte den tornedalska minoriteten för under 1800- och 1900-talen. 2023 överlämnades slutbetänkandet. Folkhögskolan arbetar nu för att bli ett utbildningscentrum för tornedalingar och för meänkieli.

— Det är viktigt för oss att visa var vi kommer ifrån. Vi är del av historien om Sverige som sällan nämns, vi vill arbeta för att stärka minoriteten, säger Johan Taavo.

När skolan invigdes 1899 var syftet att bryta Tornedalens isolering och försvenska de finskspråkiga bönderna. 100 år senare startade skolan den första kursen i meänkieli. Nu erbjuds också kurser i historia och i traditionellt tornedalskt mathantverk, med stöd av Folkbildningsrådets särskilda stöd för stärkande av nationella minoriteter.

— Tornedalens folkhögskola visar hur plats och skola utvecklas tillsammans. Med fokus på den lokala kulturen, språket och historien erbjuder skolan relevant innehåll för deltagarna, även om de aldrig varit i Tornedalen, säger Karin Gustavsson, handläggare på enheten för folkhögskola på Folkbildningsrådet.