Folkbildningens demokratibidrag i fokus på Folkbildningsrådets representantskap

Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100, talade idag på Folkbildningsrådets representantskap om folkbildningens viktiga roll för demokratins utveckling. Även statssekreterare Kristina Persdotter deltog under eftermiddagen och samtalade med företrädare för folkbildningen.

Senast uppdaterad:

Peter Örn är demokratiambassadör och ordförande för kommittén Demokratin 100 år. Han har en bakgrund som vd för Sveriges Radio, statlig utredare och generalsekreterare för Röda korset samt ordförande för Folkbildningsrådet. Han inledde representantskapet med ett anförande om folkbildning och demokratins historia där han lovordade folkbildningen som demokratibärare och utvecklare av demokratin.

– Folkbildningen är en väldigt viktig del av demokratins landskap. Den bygger på att ökad bildning och ökad kunskap gör oss som medborgare bättre rustade att ta del av demokratin, sa Peter Örn.

År 2021 gått 100 år är det hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls i vilket både kvinnor och män fick rösta. Kommitténs uppdrag är att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Utöver Peter Örn består kommittén av ytterligare tre demokratiambassadörer.  

Medverkade på representantskapet gjorde även ansvarig statssekreterare Kristina Persdotter som återigen talade om folkbildningen som en viktig part för att människor ska kunna ta aktiv del i samhället och ge möjlighet för utbildning och bildning.

– I en tid med stora utmaningar är folkbildningen central för att stärka demokratin, göra fler delaktiga i utvecklingen av samhället och bidra till social sammanhållning, sa Kristina Persdotter i en intervju tidigare i höst.

Folkbildningsrådets representantskap är organisationens högsta beslutande organ. Representantskapet träffas två gånger om året och består av representanter för Folkbildningsrådets medlemsorganisationer. Under höstsammanträdet fastställdes bland annat Folkbildningsrådets verksamhetsplan och budget för 2020.