50 miljoner extra till folkbildning med flyktingar från Ukraina

Utbildnignsminister Anna Ekström tillsammans med tre unga kvinnor från Ukraina. En av kvinnorna håller upp en Ukrainsk flagga bakom gruppen.

Regeringen föreslår i en ändringsbudget att 50 miljoner kronor skjuts till så att folkbildningen kan fortsätta sitt viktiga arbete med att ge flyktingar från Ukraina möjlighet att börja lära sig svenska. Beskedet är välkommet efter att såväl Folkbildningsrådet som företrädare för folkbildningen under våren har efterlyst mer pengar.

Senast uppdaterad:

Folkbildningens förmåga att snabbt svara mot samhällets behov och att agera i kris har varit avgörande under våren när flyktingar kommit till Sverige från kriget i Ukraina. Både studieförbund och folkhögskolor har med kort startsträcka tagit emot nyanlända deltagare i insatsen Svenska från dag ett. Man har erbjudit såväl studier i svenska och samhällsintroduktion som andra aktiviteter för att skapa trygghet och en meningsfull vardag för människor i kris. Med erfarenheter från flyktingvågen 2015 och folkbildningens asylverksamhet som pågått sedan dess har man snabbt kunnat mobilisera med träffsäkra och livsviktiga insatser.

– Studieförbund och folkhögskolor har ställt om och ställt upp blixtsnabbt med de ukrainska flyktingarnas bästa för ögonen, säger utbildningsminister Anna Ekström i en kommentar till Altinget.

En utmaning för folkbildningen har dock varit att de redan avsatta medlen för 2022 inte varit tillräckliga. För flera studieförbund tog pengarna snabbt slut, och folkhögskolor har tvingats avstå att erbjuda verksamhet eftersom pengarna inte funnits. Detta har uppmärksammats vid flera tillfällen av företrädare för folkbildningen och Folkbildningsrådet har haft en löpande dialog med utbildningsdepartementet om behoven.

– Nu ser regeringen till att de får ytterligare medel för att ge flyktingar möjlighet att skaffa sig kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Därmed får flyktingarna från Ukraina större möjlighet att arbeta och leva väl under tiden de befinner sig här, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Fotograf: Anja L Sundberg/Regeringskansliet